אקלים חדשים

אקלים חדשים היא דרך שונה לניהול האקולוגיה העולמית המשמשת ככלי רב עוצמה במאבק נגד שינויי האקלים. כולנו יודעים, אין ארוחות חינם, עם זאת, המעבר לאקלים חדשים, מייצרת שורת רווח משולשת. 

מה הצורך באקלים חדשים?

להיות רווחיים, לצמצם את הסיכונים שלהם, להבטיח את יכולת הגידול העתידיות שלהם.

כאשר חקלאים מאמצים שיטות חקלאות בנות קיימא כגון החקלאות המחדשת, האדמה הופכת לבריאה יותר.

אדמה בריאה יותר מכילה יותר יצורים חיים כמו פטריות, חיידקים, חרקים ויצורים חד-תאיים הבנויים בעצמם מפחמן, שמתפרק ומועבר לעומק הקרקע, שם נשאר הפחמן יציב למשך שנים.

מהי אנרגיה מתחדשת-תעודות IREC?

לכל חברה/ארגון שיש מערכות סולארית.טורבינות רוח ניתן להוציא תעודות שמכניסות הכנסה משמעותית נוספת לחברה.

IREC הוא ארגון בינלאומי (גם ישראל שייכת לארגון) שעוקב אחרי מקורות יצור האנרגיה מתחדשת וכל אנרגיה ממקור ירוק זכאי להפיק תעודות ששוות כסף, אותם ניתן למכור בזירת מסחר ולחברות מזהמות אנחנו דואגים גם להפיק את התעודות וגם למכור אותן.

איך יודעים כמה פחמן נאגר בקרקע?

כדי לחשב את כמות הפחמן המאוחסנת בקרקע אנו נעזרים במתולוגיות ידועות ומקובלות בעולם ומבססים את התוצאות המתקבלות
עם מדידות נוספות(כמו מדידות חומר אורגני בקרקע,
מדד פוריות קרקע, מדד מגוון ביולוגי ועוד) המצביעות על אותה מגמה.

שלבים לביצוע

1. אפיון ראשוני של מצב “0”, מצב החלקה לפני השינויים בשיטות הגידול , לצד  בדיקות מקיפות הכוללות בדיקות מעבדה הבודקות את כמות החומר האורגני (SOM) בקרקע ועוד מדדים נוספים.

1. אפיון ראשוני של מצב “0”, מצב החלקה לפני השינויים בשיטות הגידול , לצד  בדיקות מקיפות הכוללות בדיקות מעבדה הבודקות את כמות החומר האורגני (SOM) בקרקע ועוד מדדים נוספים.

2. לאחר מיפוי ראשוני של החלקה ושל שיטות העבודה הנהוגות , החקלאי יקבל תכנית מומלצת למעבר לחקלאות מחדשת לפיה יחושב פוטנציאל לקיבוע הפחמן בקרקע.

3. יישום בשטח 

4. מדידת הביצועים בשילוב מדידות קרקע עם איפיון שיטות העבודה שיושמו בחלקה

5. העברת התוצאות לחקלאי ולחברות מסחריות / פלטפורמות מסחר מקומיות בפחמן לקבלת תשלום כספי שווה ערך לכמות הפחמן שהתקבעה בקרקע. 

מעבר לחקלאות מחדשת צריך להיות קודם כל כדאי כלכלית לחקלאי ולכן המטרה שלנו היא להבטיח זאת בעזרת מדידות והערכה בסטנדרטים בינ”ל, בשקיפות מלאה לצד כדאיות כלכלית גבוהה. 

הרי כולנו יודעים שמה שלא נבדד בלתי אפשרי לנהל ועוד לקבל בעדו תשלום. 

אתם לא יכולים לנהל מה שאתם לא יכולים למדוד.