מה הם זיכויי פחמן (Carbon Credits) ?

זיכוי פחמני מייצג הפחתת פליטות מוצלחת על ידי מגוון שיטות המאפשרות מניעה או הסרה של פחמן מהאטמוספרה. זיכויי פחמן בחקלאות מחייבים שינויי פרקטיקות אשר מגבילים את ייצור הפליטות מחקלאות , מאחסנים פחמן בקרקע או שניהם.

זיכוי פחמן מופקים משיטות ותעשיות שונות.

זיכוי פחמני מייצג הפחתת פליטות מוצלחת על ידי מגוון שיטות המאפשרות מניעה או הסרה של פחמן מהאטמוספרה. זיכויי פחמן בחקלאות מחייבים שינויי פרקטיקות אשר מגבילים את ייצור הפליטות מחקלאות , מאחסנים פחמן בקרקע או שניהם.

  • זיכויים משימור יערות – הכוונה היא ליערות גשם אשר נמצאים בסכנת כריתה לתעשייה או כתוצאה מהתרחבות שטחי חקלאות ובניה.  
  •  זיכויים בחקלאות, ניתן להפיק מכמה תחומים – חקלאות יערנית, ניהול בעלי חיים ופסולת חקלאית, ומעבר לשיטות חקלאות פחמן המשפרות את בריאות הקרקע ותורמות להפחתת שינויי האקלים על ידי אחסון פחמן בקרקעות.

עקרונות מנחים המקובלים בכל שווקי המסחר העולמיים בפחמן:

  • זיכוי פחמן אחד שווה ערך ל- 1 טון מעוקב  של פחמן דו חמצני (CO2) .
  • זיכויי פחמן מוסמכים נוצרים עם נהלי מדידה, דיווח ואימות (MRV) קפדניים על פי סטנדרטים אחידים המקובלים בעולם לפי מתודולוגיות ה CDM-

 Clean Development Mechanism.

  • לאחר יצירת זיכויי פחמן, יצרני הזיכוי יכולים למכור אותם לקונים המעוניינים לקזז את הפליטות שלהם, לעסקים או לאנשים פרטיים. זיכויי הפחמן נסחרים בשווקי פחמן עבור מוכרים וקונים.
  • זיכוי פחמני ניתן למכור פעם אחת בלבד. 
  • עקרון התוספתיות- יש צורך להבטיח כי ההפחתה נגרמה בזכות התמריץ הכספי . 
  • יציבות- כל זיכוי פחמן מעוגן בחוזה שמבטיח את הישארותו בקרקע למשך 10 שנים לפחות.