תעודת אנרגיה IREC

לכל חברה/ארגון שיש מערכות סולארית/טורבינות רוח, גם במצטבר (כלומר מספר גדול של מערכות).
ניתן להוציא תעודות שמכניסות הכנסה משמעותית נוספת לחברה.
לדוגמא 10 מגה יכולים ליצור הכנסה שנתית של כ 85,000 ₪.

מה זה ארגון בינלאומי תעודת אנרגיה מתחדשות IREC?

IREC הוא ארגון בינלאומי (גם ישראל שייכת לארגון) שעוקב אחרי מקורות יצור האנרגיה מתחדשת.

וכל אנרגיה ממקור ירוק זכאי להפיק תעודות ששוות כסף, אותם ניתן למכור בזירת מסחר ולחברות מזהמות.

הפקת תעודות אנרגיה IREC - הכנסה נוספת

אנחנו דואגים גם להפיק את התעודות וגם למכור אותן ההפקה היא מול הסדרה של חברת חשמל, הכל מתועד והעסקה היא ל 5 שנים.