יעדי פיתוח

יעדי פיתוח בר-קיימא

(באנגלית: Sustainable Development Goals ובקיצור SDGs) הם אוסף של 17 יעדים עולמיים שנקבעו על ידי ארגון האומות המאוחדות ב-2015.

יעדים אשר באים לידי ביטוי דרך פלטפורמת המסחר בפחמן מבוססת חקלאות מחדשת:

יעד  1: “מיגור העוני על כל צורותיו בכל מקום”

הגדלת הפריון מתא שטח חקלאי על ידי שימוש בשיטת חקלאות משמרת יכולה להגדיל את רמת ההכנסה של החקלאים וכן לעודד גם אוכלוסיה צעירה ובעיקר יותר נשים לעסוק בתחום ולצאת דרכו ממעגל העוני ולייצר ביטחון תזונתי למשפחתן. 

יעד 2: מיגור הרעב, השגת ביטחון תזונתי ותזונה משופרת, קידום חקלאות בת קיימא

מעבר לחקלאות מחדשת, יעלה את פוריות הקרקע ויחדש את משאביה הטבעיים  באמצעות דשנים וחומרים אורגניים שאינם מבוססי דלקים פוסיליים . כך נבטיח המשך היכולת שלנו ושל הדורות הבאים לגדל עבורנו את המזון

יעד 3: חיים בריאים ורווחה לאנשים

תשומת לב לבריאות ולרווחה כוללת גם יעדים הקשורים למניעה ולטיפול בתחומים כמו חומרים ממכרים, תמותה ומוות בגלל כימיקלים מסוכנים וכן בגלל זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע. מעבר לחקלאות מחדשת יתמוך בפיתוח קרקעות נקיות מזיהומים, יפחית את חלחול והזרמת המזהמים דרך מקורות המים הטבעיים וכמובן ימנע זיהום אוויר ופגיעה בחרקים ומאביקים חיוניים שנגרם כתוצאה משימוש בחומרי דישון והדברה  כימיים. 

יעד 8: קידום צמיחה כלכלית והבטחת תעסוקה

קידום צמיחה כלכלית בת קיימא ומכלילה, תעסוקה מלאה ויצרנית ועבודה מכובדת לכול.

מסחר באשראי פחמני יציב את החקלאים בחזית הפתרון למשבר האקלים ויכול להוות הגורם שיקבע את  היותם בצמיחה כלכלית.  התשלום עבור הקיבוע פחמן יהווה סוג של ביטוח הכנסה נוספת מהשטח שלהם ללא קשר לתוצרת שיגדלו, כל עוד יגדלו בשיטות חקלאות מחדשת.

חקלאות מחדשת יכולה להגדיל משנה לשנה את פוריות הקרקע ואת כמות הפחמן שהיא מקבעת ובכך להעלות את רמת ההכנסה עבור החקלאים.

גידול על פי עקרונות חקלאות מחדשת אינו מצריך הון גדול או טכנולוגיה חדשנית ויקרה. הפלטפורמה תתמוך בהבטחת הגעת הכסף ליעדו- לחקלאים, בעזרת חוזים חכמים ארוכי טווח בהתאם להוכחת העבודה שביצעו החקלאים בשטח, בעזרת מדידות לוויין בגיבוי מדידות מהשטח .

יעד מספר 12- צריכה וייצור אחראי

השגת ניהול בר קיימא ושימוש יעיל במשאבי טבע. מעבר לחקלאות מחדשת יביא איתו צורת ניהול משק בת קיימא כך שמשנה לשנה פוריות הקרקע תעלה, באמצעות שימוש במשאבים מתחדשים וצמצום השימוש במוצרים מבוססי דלקים פוסיליים המזהמים את מקורות המים, את הקרקע ואת האויר . כך גם תעלה רמת ההכנסה מהתוצרת החקלאית לתא שטח וגם מהתמלוגים שיקבלו החקלאים עבור האשראי הפחמני שקבעו בקרקע . 

יעד מספר 13- שינויי אקלים

הפלטפורמה למסחר בפחמן תסייע בחיזוק העמידות בפני סכנות הנוגעות למשבר האקלים . הפלטפורמה תעודד פיתוח פתרונות להקטנת כמות גזי חממה וכן להטמעת מדדים של שינויי אקלים למדיניות, כמו מדד טביעת רגל פחמנית, מד התייעלות אנרגטית ועוד.  

הפלטפורמה תאפשר לכל עסק קטן כגדול ולכל משפחה או אדם פרטי להצטרף באופן פעיל למאבק בהתחממות הגלובלית על ידי חישוב המדרך הפחמני שלו לצד תרומה כספית לקיזוז או כמגדל המוביל חקלאות מחדשת. 

להערכתנו, ולהערכת מומחים עולמיים בתחום ההשקעות חברות שלא יתאימו את עצמן כראוי למדיניות של צמצום פליטת גזי חממה, יעמדו בפני סיכונים עסקיים ממשיים בטווח הזמן הבינוני-ארוך.